Bas 't Hart   -   onze enthousiaste en inspirerende dirigent!

Bas 't Hart (1).png

Foto Franklin van der Erf

Foto Vincent de  Groot

Het Haarlems Jazzkoor staat sinds november 2015 onder de inspirerende leiding van dirigent Bas 't Hart.

 

Bas studeerde aan het conservatorium in Maastricht (afgestudeerd in 1992). Hij volgde vele cursussen, o.a. de Kurt Thomascursus (Utrecht) en een arrangeercursus bij Thijs Krammer (Balk, Utrecht). In 2015-2016 volgde hij een dirigentencursus in Aalborg (Denemarken).

 

Als zanger was Bas actief bij o.a. BeJazzled, Leeuwenhart (Utrecht) en The Amsterdam Vocals.

 

Bas werkt ook als zorgcoördinator en als docent informatica in het Voortgezet Onderwijs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Franklin van der Erf

Bas 't Hart (2).png